Census 2021 – जनगणना 2021

जनगणना भनेको के हो? जनगणना एक सर्वेक्षण हो जो हरेक १० वर्षमा हुने गर्छ र जसले इङ्ल्याण्ड र वेल्समा रहेका सबै मानिसहरु र घरघरानाको तस्वीर प्रदान गर्छ । आगामी जनगणना 21 मार्च 2021 मा हुँदैछ । जनगणबाट सङ्कलन गरिएको जानकारील‍े तपाईंको क्षेत्रका सार्वजनिक सेवाहरु, भाषा सेवाहरु लगायतका योजना बनाउन र रकम प्रदान गर्न सहयोग गर्छ । उदाहरणका लागि, निश्चित क्षेत्रहरुमा …

Message from The President

Why the need for the formation of Kavre Society UK? What does the president of the society say? Our main objective is to unite all those who have a connection with Kavrepalanchok district of Nepal, are currently living in the UK, whether it be permanently or temporarily, and exchanging assistance in difficult situations. The need for an organisation of Kavreli …